E-imza Mevzuat

Kanun / Yönetmelik / Tebliğ
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu (Nihai Hali)
pdf
Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Nihai Hali)
pdf
26.08.2004 tarih ve 25565 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Yönetmeliği"
pdf
Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ (Nihai Hali)
pdf
27.01.2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tebliği"
pdf
27.01.2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliği"
pdf
Genelge
pdf
pdf
pdf
Kurul (BTK) Kararları
pdf
pdf
pdf
pdf
Diğer
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
BTK Basın Bültenleri
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
E-imza Ulusal Koordinasyon Kurulu Raporları
pdf
pdf
pdf

 

Sayfa Başı