Bağlantılar

İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları / Dernekler
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT), Bilgi Toplumu Dairesi
TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE)
T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, e-Ticaret Genel Koordinatörlüğü
Bilgi Güvenliği Derneği
ESHS'ler
E-Güven (Bildirim Tarihi: 25.03.2005; Faaliyete Başlama Tarihi: 24.06.2005)
TÜBİTAK-UEKAE (Kamu Sertifikasyon Makamı) (Bildirim Tarihi: 31.03.2005; Faaliyete Başlama Tarihi: 30.06.2005)
TÜRKTRUST (Bildirim Tarihi: 13.05.2005; Faaliyete Başlama Tarihi: 16.07.2005)
E-Tugra (Bildirim Tarihi: 20.06.2006; Faaliyete Başlama Tarihi: 01.09.2006)
Konferans / Seminer / Sempozyum / Çalıştay
Regular Conferences
Uluslararası Katılımlı Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (Türkiye, Ankara)
IACR Calendar of Events in Cryptology
IACR Conferences
IACR Workshops
Cryptology ePrint Archive: Search Results
Türkiye'de İnternet Konferansı
International Conference on Security of Information and Networks
Workshop on Cryptographic Hardware and Embedded Systems
Ulusal Kriptoloji Sempozyumu (Türkiye, Ankara) (artık yapılmıyor)
Diğer Bağlantılar
Türkiye'nin İlk Elektronik İmza Portalı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim Teknolojisi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
Project: NewPKI (SourceForge.net)
RFC Index
FESA (Forum of European Supervisory Authorities for Electronic Signatures - Avrupa Elektronik İmza Denetleyici Kurumlar Forumu)
Avrupa Birliği Ülkelerinde E-imza
Dünyada Elektronik İmza Mevzuatı
TurSign
E-imza Bilişim İletişim Bilgi Güvenliği Ltd. Şti.
Elektronik Güvenlik Altyapısı A.Ş. (EGA)
Olympos Security
NASA Public Key Infrastructure
NIST PKI Program
 

 

Sayfa Başı