Amaç ve Kapsam

Açık Anahtar Altyapısı (AAA) Araştırma Grubu, ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü Kriptografi Bölümü öncülüğünde kurulmuş olan ve ilgili tüm bölümlerle ve birimlerle işbirliği içerisinde çalışma eğilimi ve arzusu taşıyan bir çalışma grubudur. Grup; öğretim üyeleri, doktora öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri, lisans öğrencileri ve araştırmacılardan oluşmaktadır.

Araştırma grubunun amacı, e-imza uygulaması için gerekli olan altyapı ile ilgili akademik çalışmalar yapmak ve bu çalışmalar ile ulusal e-imza altyapısına ve tanımlanacak protokol çözümlerine katkıda bulunmaktır.

Bu site, yukarıda bahsi geçen amaçlar dahilinde Açık Anahtar Altyapısı (AAA) Araştırma Grubu'nun çalışmalarını paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır.

AAA Araştırma Grubu bünyesinde çalışmalarını ve araştırmalarını sürdüren 7 alt grup bulunmaktadır:

  1. Ana Grup
  2. RSA Çalışma Grubu
  3. Eliptik Eğriler Çalışma Grubu
  4. Büyük Ölçekli Elektronik Oylama Çalışma Grubu
  5. Küçük Ölçekli Elektronik Oylama Çalışma Grubu
  6. Zaman Damgası - Elektronik Noter Çalışma Grubu
  7. Sağlık Sistemi Uygulamaları Çalışma Grubu

Bu alt gruplarda yapılan çalışmalar ve araştırmalar, akademik düzeyde olmaktadır. Araştırmaya ilişkin olarak atılacak adımlara ve araştırmada faydalanılan dokümanlara/kaynaklara bu siteden ulaşmanız mümkün olacaktır.

Çalışmaların sonucunda AAA ve uygulamaları konularında elde edilecek olan tecrübe ve bilgi birikiminden yola çıkarak, ODTÜ'nün AAA ve e-imza alanında öncü, güvenilir ve aktif bir kurum haline getirilmesi, birikimin akademik ve teknolojik alanlarda nitelikli ürünlere dönüştürülmesi ve ülke çapındaki e-dönüşüm içerisindeki yetersizliklerin giderilmesi gibi katkıların sağlanması beklenmektedir.

Bu kapsamda, her hafta Salı günleri saat 11:40'da ODTÜ Matematik Bölümü, Gündüz İkeda Seminer Odası'nda düzenli toplantılar yapılmakta ve bu toplantılarda, yapılan çalışmalarda ve araştırmalarda gelinen nokta üzerinde gruplar arasında fikir alış-verişinde bulunulmakta ve ileriye yönelik önceden planlanan stratejiler üzerinde durulmaktadır.

Söz konusu araştırma ve çalışmalar ile ilgili öneri, fikir ve katkılarınız için ilgili kişilerle irtibata geçmeniz yeterli olacaktır (bkz. İletişim).

AAA Araştırma Grubu
Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Kriptografi Bölümü
ODTÜ


 

Sayfa Başı